د پوهنې وزارت سره د اړیکې تفصیلات

 ۱ - ډاکټر ذبیح الله فطرت


سرپرست ریاست دفتر
 تیلیفون0799020270
 ایمیل: zabi.fetrat@moe.gov.af
 ---

۲ - ډاکټر عطاء الله واحدیار


 د پالیسی او پروګرام ستر سلاکار
 تیلیفون0752022751
 ایمیلwahidyar@gmail.com
 ---

 ۳محبوب الله صدیقی


 په پارلمانی چارو کې د وزیر ستر سلاکار
 تیلیفون0787886423
 ایمیلm.siddiqi@moe.gov.af