د نصاب او ديني علومو د مفرداتو او د مؤلفانو او ښوونکولپاره د لارښود مسودې په هکله په پښتو او دري ژبو عامه نظرغوښتنه

د نصاب او ديني علومو د مفرداتو او د مؤلفانو او ښوونکولپاره د لارښود مسوده، چې د ښوونيزنصاب د پراختيا د لوی رياست له لوري په پښتو او دري ژبو چمتو شوې ده، د لا زياتې بډاينې په منظور د عامه نظر غوښتنې په موخه د يوې مياشتې لپاره د ۴/۹/۱۳۹۷ څخه تر ۴/۱۰/۱۳۹۷ نېټې پورې د پوهنې وزارت په وبپاڼه کې اېښودل شوې ده. که چېرې يې په هکله نظر او يا وړانديز لرئ کولای شئ په ليکلي توگه او يا د ace@moe.gov.af برښناليک له لارې د پوهنې د علمي شورا د دارالانشاء له رياست سره شريک کړئ.