د ۱۳۰ خصوصي ښوونځيو فعالیتونه وارزول شول

پوهنې وزارت – کابل: د خصوصي ښوونځي د ارزونې کمېسیون د شاوخوا ۱۳۰ خصوصي ښوونځيو کار او فعالیتونه په هر اړخیز ډول وارزول. 
د کمېسیون په غونډه کې د یادو ښوونځيو تدریسي او اداري چارې د خصوصي ښوونځيو د مقررې او د وزارت د نورو کړنلارو پر بنسټ وارزول شوې، چې په پایله کې د ۳۸ ښوونځيو کړنې او خدمتونه د یادو نافذه طرزالعملونو مطابق وې او د هغوی ستاینه او قدردانی وشو.
په غونډه کې دغه راز ۳۶ خصوصي ښوونیز بنسټونه د موجودو لوایحو په تطبیق کې د کم کارۍ او هم زده کوونکو ته د ښوونیزو خدمتونو د رسولو په برخه کې د ستونزو له امله د خصوصي ښوونیزو موسسو د مقررې د ۴۱ مادې پر بنسټ تأدیب شول او په دې اړه رسماً خبر ورکړل شو. 
د خصوصي ښوونځيو د ارزونې په یاده غونډه کې د پوهنې وزارت د دفتر ریاست، تعلیمي نظارت او د خصوصي تعلیمي موسسو ریاست استازو، د خصوصي تعلیمي موسسو د اتحادیې غړو، د یو شمېر خصوصي ښوونځيو مسوولینو او د کار او ټولنیزو چارو وزارت استازي برخه لرله.