د پوهنې وزارت سرپرست د تعلیم لپاره د نړیوال مشارکت په فوق العاده ناسته کې برخه واخیسته

دوشنبه-واشنګټن: د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاکټر محمد میرویس بلخي د تعلیم لپاره د نړیوال مشارکت (GPE) په فوق العاده ناسته کې، چې په امریکا کې جوړه شوه برخه واخیستله. 
په دې ناسته کې د یاد بنسټ لوړپوړي غړي د ودې په حال کې ملکونو سره د مالي مرستو پر څرنګوالي او د سازمان په کاري بهیر کې د اصلاحاتو پر راوستو خبرې اترې کوي. 
افغانستان، چې د جي پي اي د مرستو د لګښت کافي تجربه لري او په دې ناسته کې به یو لړ ځانګړي وړاندیزونه، چې په هیواد کې د تعلیمي خدماتو د پراختیا او موثریت په اړه دي وړاندې کړي.