داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی تهیه وخریداری خدمات اسمارت نت( (Smart Net ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی, وزارت معارف
شماره دعوت نامه داوطلبی:MOE/NCS-007/98-NCB وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه وخریداری خدمات اسمارت نت( (Smart Net ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی بابت سال مالی 1398. اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط...
Jul 22, 2019 Aug 08, 2019
اعلان داوطلبی تهیه وخریداری لایسنس پالو آلتو ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی
شماره دعوت نامه داوطلبی:MOE/NCS-005/98-NCB وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه وخریداری لایسنس پالو آلتو ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی بابت سال مالی 1398. اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را درحافظه...
Jul 22, 2019 Aug 07, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و خریداری 68 قلم مواد غذائی جهت تهیه غذا برای ورکشاپ ها، سیمینار ها، مجالس، مهمانان و محافظین ضرورت مدیریت عمومی کلوپ، وزارت معارف
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری 68 قلم مواد غذائی جهت تهیه غذا برای ورکشاپ ها، سیمینار ها، مجالس، مهمانان و محافظین ضرورت مدیریت عمومی...
Jul 20, 2019 Jul 27, 2019
اعلان داوطلبی پروژه تهیه وخریداری (16) پایه کمپیوتر لب تاپ ، (16) پایه پرنتر و (10) پایه اسکنر ضرورت ریاست ارتباط وآگاهی عامه وزارت معارف
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-011/98-NCB وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وخریداری (16) پایه کمپیوتر لب تاپ ، (16) پایه پرنتر و (10) پایه اسکنر ضرورت ریاست ارتباط وآگاهی عامه سال مالی 1398 ،...
Jul 09, 2019 Jul 21, 2019
اعلان داوطلبی تهیه وخریداری 18 قلم(وسایل برقی ) ویا تجهیزات دفتری ضرورت معینیت تعلیمات عمومی
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-035/98-NCB وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری 18 قلم(وسایل برقی ) ویا تجهیزات دفتری ضرورت معینیت تعلیمات عمومی بابت سال مالی 1398. اشتراک نموده و نقل...
Jul 08, 2019 Jul 21, 2019
اعلان داوطلبی تهیه وخریداری 12 قلم لوازم تجهیزاتی وفرنیچر ضرورت معینیت تعلیمات عمومی
شماره دعوتنامه داوطلبی: NCB-MOE/G-023/98 وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری 12 قلم لوازم تجهیزاتی وفرنیچر ضرورت معینیت تعلیمات عمومی بابت سال مالی 1398، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در...
Jul 08, 2019 Jul 20, 2019
اعلان داوطلبی پروژه تهیه و خریدار 23 قلم وسایل تکنالوژی معلو ماتی ضرورت معینیت تعلیمات عمومی
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOE/G-010/98-NCB وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریدار 23 قلم وسایل تکنالوژی معلو ماتی ضرورت معینیت تعلیمات عمومی بابت سال مالی 1398، اشتراک نموده و نقل شرطنامه...
Jul 03, 2019 Jul 16, 2019
اعلان درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه خدمات مشورتی انجام سروی ابتدایی برای دوره ازمایشی بحش کوچینگ ( مربی گیری) در 200 مکتب دولتی در پنج ولایت کشور
موضوع: تمدید اعلان درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه خدمات مشورتی انجام سروی ابتدایی برای دوره ازمایشی بحش کوچینگ ( مربی گیری) در 200 مکتب دولتی در پنج ولایت (پروان،پکتیا، کنر، بلخ و کابل) با ابراز تمنیات نیک؛ لطفاً متن ذیل را...
Jun 20, 2019 Jul 03, 2019
اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه چاپ مجله عرفان و نشریه معارف مورد ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات وزارت معارف
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت معارف در نظر دارد، قرارداد پروژه چاپ مجله عرفان و نشریه معارف مورد ضرورت ریاست نشرات و اطلاعات وزارت معارف بابت سال مالی 1398، دارای نمبر تشخیصیه...
Jun 18, 2019 Jun 24, 2019
اعلان داوطلبی پروژه تهیه و خریداری سه قلم جنس از قبیل سه پایه کمپیوتر لپ تاپ و 10 پایه کمپیوتر دسکتاب و یک پایه ماشین فوتو کاپی ضرورت دارالعلوم الله گل مجاهد وزارت معارف
وزارت معارف ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری سه قلم جنس از قبیل سه پایه کمپیوتر لپ تاپ و 10 پایه کمپیوتر دسکتاب و یک پایه ماشین فوتو کاپی ضرورت دارالعلوم الله گل مجاهد وزارت معارف از بابت سال مالی...
Jun 18, 2019 Jun 30, 2019
صفحه 1 از 55