ملاقات ها

 

گزارش سفر جلالتمآب اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان جهت اشتراک در دوازدهمین اجلاس عمومی سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی کشور های اسلامی (ISESCO)

گزارش سفر رسمی وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان به کشور فرانسه 

گزارش مختصر از جلسه هماهنگی سه جانبه( سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو،  رئیس بخش تعلیم و تربیه دفتر یونسکوی کابل و معین تعلیمات عمومی وزارت معارف)

ملاقات سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو با خانم پتریشیا مک فلپسPatricia McPhillipsماینده جدید یونسکو برای افغانستان

گزارش جلسه کمیته مشترک کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو و واحد جندر وزارت معارف

ملاقات سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو با آقای (Paolo Fontani) رئیس و نماینده اداره یونسکو در افغانستان

ملاقات محترم داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف با آقای پالو فونتانی (Paolo Fontani ) نماینده و رئیس یونسکو در افغانستان

ملاقات محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو با آقای عبدالمجید دانشیار رئیس دفتر مقام وزارت امور خارجه

گزارش ملاقات محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو با آقای دنیلو پدیلا (Danilo Paddela) رئیس بخش تعلیم و تربیه دفتر یونسکو در کابل، 

ملاقات سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان با وزیر تحصیلات عالی

ملاقات سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو با اعضای رهبری وزارت امور زنان

گزارش ملاقات سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکو با وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان

جلسه هماهنگی  کمیسیون ملی یونسکو وآیسیسکو با نماینده های وزارت خانه های ذیربط