بیوگرافی محترم محمد شاکر حبیب یار سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو

محمد شاکر "حبیب یار" فرزند الحاج داکتر حبیب الرحمن " حبیب یار" در سال 1366 هجری شمسی در یک خانواده تعلیم یافته و فرهنگی در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک دیده به جهان گشود. موصوف تعلیمات ابتدایی و ثانوی خویش را در لیسه عالی سیدآباد آن ولایت به اتمام رسانید. در سال 1382 در دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه شامل و در سال 1386 به درجه اعلی فارغ گردید. وی ضمن کسب تحصیل در پوهنتون تعلیم و تربیه به مدت چهار سال تحصیلات عالی خویش را در بخش شبکه های معلوماتی (Networking  ) در اکادمی امریکایی سیسکو( CISCO ) فرا گرفت و سند لیسانس را در سال 1387 از اکادمی مذکور بدست آورد.
 
محترم حبیب یار بعد از فراغت از پوهنتون، در سال 1387 به حیث آمر عمومی شبکه تکنالوژی معلوماتی در ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران تقرر حاصل نمود. موصوف در اوایل سال 1388 به حیث مسئول عمومی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی ایفای وظیفه نمود. محترم حبیب یار در سال 1390 با استفاده از بورس تحصیلی عازم شهر پاریس کشور فرانسه گردید و تحصیلات خویش را به درجه ماستری در بخش پلانگذاری و مدیریت نظام تعلیم و تربیه در انستیتوت بین المللی پلانگذاری تعلیمی (IIEP ) سازمان جهانی یونسکو به اتمام رسانید. وی بعد از ختم تحصیلات اش دوباره به وطن برگشت و به حیث همکار مقام وزارت معارف در بخش پلان و پالیسی تعیین گردید. موصوف بعد از یک سال خدمت در پست متذکره به حیث متخصص ارشد نظارت و راپور دهی و همکار وزیر معارف ایفای وظیفه نمود.
 
قابل یاد آوری است که محترم حبیب یار در 25 کنفرانس ملی و بین المللی تعلیم و تربیه به نماینده گی وزارت معارف ج.ا.ا اشتراک ورزیده است. وی به پاس خدمات ارزنده به نظام معارف، لیاقت و شایستگی اش از جانب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حایز تقدیر نامه های درجه اول و مدال غازی میر بچه خان گردیده است.
 
در این اواخر مقام محترم وزارت معارف نظر به لزوم دید و استعداد مدیریتی و پشت کار شان، وی را به حیث سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو معرفی و تعیین نموده است.