پوشش افغانستان

 
پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه 40 ولسوالی در 13 ولایت(بادغیس، دایکوندی، فراه، غور،هلمند، کندهار، خوست، نیمروز، نورستان، پکتیا،پکتیکا، ارزگان،و زابل ) را تحت پوشش خود قرار داده است.
در ساحات متذکره بیشترین تعداد اطفال بیسواد زنده گی می کند، که علت اساسی آن وضعیت نامناسب امنیتی، راهای صعب العبور و یا هم مشکلات اقتصادی و جفرافیایی می باشد.
علاوه بر آن ساحات فوق دچار کمبود معلمان زن، کمبود مکاتب دخترانه وسهولت های لازم آموزشی نیز می باشد.
پروگرام مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه تلاش می ورزد که در ساحات متذکره زمینه تعلیم و تربیه باکیفیت را برای تمام اطفال باالخصوص برای دختران فراهم نماید.