‌پوشش زنده از سفر دکتر بلخی به ننگرهار/ سخنرانی رهبری وزارت معارف در جمع خانواده بزرگ معارف در این ولایت