دکتر بلخی در دیدار با فعالان مدنی زون غرب: جامعه مدنی ناظر معارف باشد

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی زون غرب کشور بر این موضوع تاکید ورزید که جامعه مدنی ناظر فعالیت‌ و کارکردهای معارف باشد.
در این دیدار که در محل وزارت معارف انجام شد؛ دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف خواستار همکاری فعالان مدنی با معارف بویژه در قالب برنامه بسیج اجتماعی و آگاهی دهی در سطح شهرها، ولسوالی‌ها و قریه‌ها شد.
دکتر بلخی جامعه مدنی را همکار وزارت معارف دانست و در ادامه مشارکت فعالان مدنی در دهه معارف در راستای بهبود خدمات تعلیمی در سراسر افغانستان را یک ضرورت توصیف کرد.
نمایندگان جامعه مدنی زون غرب کشور از "هرات" و "غور" نیز در این دیدار ضمن به اشتراک گذاشتن چالش‌های معارف در این ولایات با دکتر بلخی، آمادگی خود را جهت همکاری هر چه بیشتر با وزارت معارف اعلام کردند.