دیدار سرپرست وزارت معارف با رئیس شورای ولایتی بدخشان به هدف بهبود معارف در این ولایت

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف با "احمد بشیر صمیم" رئیس شورای ولایتی بدخشان به هدف بهبود خدمات تعلیمی در این ولایت دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار که در محل وزارت معارف انجام گرفت؛ طرفین در رابطه با وضعیت معارف ولایت بدخشان، چالش‌های پیش‌رو مانند کمبود معلمین مسلکی، معاشات معلمین و وضعیت تعمیر مکاتب و راهکارهای بهبود و ارتقای خدمات تعلیمی در این ولایت صحبت کردند.
دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در این دیدار خواستار تقویت همکاری‌ شورای ولایتی بدخشان با معارف در جهت توسعه و بهبود خدمات تعلیمی شد.
دکتر بلخی همچنین از توجه رهبری وزارت معارف به دسترسی متوازن ولایات به امکانات، تجهیزات و برنامه‌های معارف یاد کرد و تلاش برای توسعه معارف بدخشان را مانند دیگر ولایات یک ضرورت دانست.
"احمد بشیر صمیم" رئیس شورای ولایتی بدخشان همچنین در این دیدار ضمن ابراز قدردانی از کارکردهای مثبت رهبری وزارت معارف در ولایات، در رابطه با همکاری بیشتر با معارف تعهد سپرد.