5 تفاهمنامه همکاری میان "وزارت معارف" و "موسسات داخلی و خارجی" به امضا رسید

وزارت معارف- کابل: پنج تفاهمنامه همکاری در بخش‌های استخدام معلمین ، حمایت از مکاتب دولتی، ایجاد بیش از ۱۵۰۰ باب (صنوف آموزش محلی ابتدایی، صنوف آموزش محلی ثانوی، صنوف تعلیمات در حال اضطرار و مراکز سواد آموزی ) میان وزارت معارف و موسسات داخلی و خارجی به امضا رسید.
در مراسم امضای این پنج یادداشت تفاهم که امروز در محل مرکز رسانه‌های حکومت انجام گرفت؛ دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف ارزش این پنج تفاهمنامه را 64میلیون دالر آمریکایی اعلام کرد.
دکتر بلخی از امضای این تفاهمنامه‌ها با "بنیاد آقا خان"، "موسسه حمایت از اطفال"؛ "موسسه افغان اید"؛ "موسسه تدریس برای افغانستان" و موسسه "جی.آر.اس" خبر داد.
"نجم الدین نجم" رئیس بنیاد آقا خان نیز در جریان امضای این تفاهمنامه‌ها عنوان کرد که این پنج تفاهمنامه در 16 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود و قرار است در چوکات آن به 35 هزار کودک بیرون از مکتب رسیدگی شود.

 
جزئیات 5 تفاهمنامه همکاری میان وزارت معارف و موسسات داخلی و خارجی به شرح ذیل می‌باشد:
 
- بنیاد آقا خان:
ایجاد(1087) باب صنف تعلیمات محلی، 
ایجاد(245) باب صنوف تعلیمات تسریعی 
حمایت از (435) باب مکتب دولتی
- موسسه حمایت از اطفال:
ایجاد 40 باب صنف تعلیمات در حالت اضطرار
ترمیم(10) باب مکتب دولتی
ولایت: کندزبه مدت دو سال
- موسسه افغان اید:
ایجاد 170 باب صنف سوادآموزی
ولایت: سمنگان و غور به مدت سه سال
- موسسه تدریس برای افغانستان: 
استخدام(50) معلم برای مکاتب دولتی 
پرداخت معاش (110) تن معلم قبلا استخدام شده 
ولایت: ننگرهار و لغمان برای یکسال
- موسسه جی.آر.اس
ایجاد (198) باب صنف آموزش زبان انگلیسی
(51) باب صنف آموزش کمپیوتر
(29) باب صنف آموزش مضامین ساینسی
(5)باب صنف آموزش زبان دری، ریاضی و زبان انگلیسی ابتدایی
(46) باب صنف آمادگی کنکور
ولایت: کابل، هرات، بامیان و دایکندی به مدت یکسال