رهبری وزارت معارف با والی کابل دیدار و گفت‌وگو کرد

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف با "محمد یعقوب حیدری" والی کابل دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار که در محل وزارت معارف انجام گرفت؛ طرفین در رابطه با وضعیت معارف در ولایت کابل و ولسوالی‌ها مربوطه، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای بهبود و ارتقای خدمات تعلیمی در کابل صحبت کردند.
دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در این دیدار ضمن تاکید بر ایجاد اجماع میان مقامات و مردم در حمایت از بهبود معارف در سراسر افغانستان خواستار تقویت همکاری‌ مقام ولایت کابل با معارف در جهت توسعه و بهبود خدمات تعلیمی شد.
"محمد یعقوب حیدری" والی کابل همچنین در این دیدار ضمن ابراز قدردانی از کارکردهای مثبت رهبری وزارت معارف در ولایات، در رابطه با همکاری بیشتر با معارف تعهد سپرد.
در ادامه این دیدار؛ دکتر بلخی رهبری وزارت معارف و والی کابل در رابطه با مشکلات و مسائل معارف در این ولایت صحبت و در رابطه با بهبود خدمات تعلیمی هم‌اندیشی کردند