برگزاری برنامه مقاله نویسی و مقاله خوانی با موضوع "قانون اساسی" در مکاتب غزنی

وزارت معارف- غزنی: ریاست معارف غزنی برنامه مقاله نویسی ومقاله خوانی با موضوع "آگاهی دهی از قانون اساسی کشور" در مکاتب سراسر این ولایت برگزار کرد.
در این برنامه که در کتابخانه عامه معارف غزنی تدویر یافته بود؛ مسئولان معارف غزنی بر نقش معارف نسبت به آگاهی دهی جامعه در رابطه با قانون اساسی تاکید کردند.
"ذکی" معاون اداری معارف غزنی از تعهد و تلاش ریاست معارف این ولایت در راستای آگاهی دهی عموم جامعه نسبت به قانون اساسی و تطبیق آن در سطح جامعه خبر داد.
گفتنی است این برنامه در میان تمامی مکاتب خصوصی و دولتی غزنی برگزار شد.
قابل ذکر است که پیش از این دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف نیز ورود مفاد قانون اساسی نظیر سمبل‌های دولت و ملت را به نصاب تعلیمی در راستای آگاهی دهی جامعه یک ضرورت توصیف و بر نقش معارف در آگاهی دهی و تطبیق قانون اساسی در جامعه تاکید کرد.