دکتر بلخی بر پیگیری و حل مشکلات معارف ولایت بلخ تعهد سپرد

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در دیدار با تعدادی از بزرگان ولایت بلخ بر پیگیری و حل مشکلات معارف این ولایت تعهد سپرد.
در این دیدار که در محل وزارت معارف انجام شد؛ شماری از بزرگان بلخ مشکلات معارف این ولایت را با دکتر بلخی مطرح و خواستار پیگیری و حل آن شدند.
رهبری وزارت معارف در این جلسه ضمن استماع مشکلات موجود در معارف ولایت بلخ وعده داد که نسبت به رفع این مشکلات پیگیری‌های جدی صورت می‌گیرد.
در خاتمه این دیدار، بزرگان ولایت بلخ حاضر در جلسه از بهبود وضعیت معارف افغانستان یاد کرده و از فعالیت‌های سرپرست وزارت معارف قدردانی کردند.