گرامیداشت از هفته قانون اساسی در وزارت معارف و تاکید بر اهمیت آگاهی دهی از طریق نصاب تعلیمی

وزارت معارف- کابل: مراسم تجلیل از هفته قانون اساسی در وزارت معارف با حضور دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف برگزار و بر نقش مهم این وزارت بر آگاهی دهی در رابطه با قانون اساسی تاکید شد.
در این مراسم که امروز در خانه معلم(یکی از بخش‌های وزارت معارف) در کابل برگزار شد؛ دکتر "محمد میرویس بلخی" رهبری وزارت معارف بر نقش مهم این وزارت در حوزه "آگاهی دهی" و "تطبیق" قانون اساسی در سراسر افغانستان تاکید کرد.
دکتر بلخی ورود مفاد قانون اساسی نظیر سمبل‌های دولت و ملت را به نصاب تعلیمی در راستای آگاهی دهی جامعه یک ضرورت توصیف کرد و در ادامه به مشکلات موجود در حوزه معرفی و تطبیق قانون اساسی پرداخت.
رهبری وزارت معارف ضعف در تطبیق قانون اساسی، ناامنی در بخش هایی از کشور، عدم تطبیق صحیح قانون اساسی و بی‌اطلاعی بخش زیادی از جامعه نسبت به قانون اساسی کشور را از چالش‌های جدی در جامعه امروز توصیف کرد.
در ادامه این برنامه، "سید ابوبکر متقی" عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر اهمیت نقش معارف در آگاهی دهی عموم جامعه نسبت به مفاد قانون اساسی تاکید کرد.
"محمد عظیم کربلایی" سرپرست شورای علمی وزارت معارف نیز در این مراسم از توجه ویژه بر معرفی و آگاهی دهی قانون اساسی در نصاب جدید خبر داد.