همراه با دکتر "بلخی" در ولایات/ گزارش ویدئویی از سفر سرپرست وزارت معارف به "میدان وردک

وزارت معارف- کابل: دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در ادامه سفرهای ولایتی خود به هدف بررسی وضعیت معارف ولایات این بار به "میدان وردک" سفر کرد. در این سفر که 3 دسامبر انجام گرفت؛ "دکتر بلخی" رهبری وزارت معارف در این سفر با مقامات و مسئولان این ولایت دیدار و در جمع کارمندان معارف، معلمین، روحانیون و متنفذین این ولایت صحبت کرد؛ همچنین دکتر بلخی در مراسم معرفی "ستاره معارف" که معرفی سه نخبه علمی این ولایت بود؛ شرکت کرد. دکتر بلخی، رهبری وزارت معارف در راستای ایجاد معارف معیاری در سراسر افغانستان به ولایات سفر کرده و از نزدیک وضعیت معارف را بررسی می کند. گفتنی است میدان وردک دارای هشت ولسوالی به شمول مرکز می‌باشد و در حال حاضر 148 هزار شاگرد در 472 باب مکتب در سراسر این ولایت در حال تعلیم هستند.

http://old.moe.gov.af/Content/files/Text.docx