همزمان با آغاز امتحانات چهار و نیم ماهه ولایات گرمسیر؛ رئیس معارف "نیمروز" از جریان برگزاری این امتحانات بازدید کرد

وزارت معارف- نیمروز: "مسعود نوری" رئیس معارف نیمروز همزمان با آغاز امتحانات چهارونیم ماهه مکاتب ولایات گرمسیر از جریان برگزاری این امتحانات در دو لیسه این ولایت بازدید کرد.

"مسعود نوری" رئیس معارف نیمروز و "سید ولی سلطان" والی این ولایت روز گذشته از جریان برگزاری امتحانات چهار و نیم ماهه لیسه ذکور "شهید حبیب" و لیسه نسوان "استقلال" این ولایت بازدید کردند.
در جریان این بازدید، رئیس معارف نیمروز از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات و مشکلات معارف این دو لیسه قرار گرفت.

گفتنی است لیسه نسوان استقلال دارای دو هزار و 670 دانش آموز و 65 معلم و لیسه ذکور شهید حبیب دارای دو هزار 590 دانش آموز و 50 معلم است.