"سلسله دیدارها با هدف توسعه معارف ولایات"/ دکتر بلخی با رئیس معارف غزنی دیدار کرد

وزارت معارف- کابل: در جریان سلسله دیدارهای رهبری وزارت معارف با روسای معارف ولایات، دکتر بلخی با "محب الرحمان انصار" رئیس معارف ولایت غزنی دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این سلسله دیدارها که با هدف توسعه معارف ولایات انجام گرفته، رهبری وزارت و رئیس معارف غزنی در رابطه با آخرین وضعیت معارف در این ولایت ناامن و تلاش برای یافتن راهکارها جهت حل چالش‌های پیشرو بویژه در بخش وضعیت معارف در ولسوالی‌های ناامن غزنی بحث و گفت‌وگو کردند.
دکتر "محمد میرویس بلخی" سرپرست وزارت معارف در این دیدار از توجه ویژه رهبری این وزارت به معارف ولایات خبر داد و بر همکاری مشترک روسای معارف ولایات نیز برای تحقق این هدف تاکید ورزید.
رهبری وزارت معارف ضمن استماع چالش‌های موجود در معارف غزنی بر پیگیری و حل آن تعهد سپرد.
"محب الرحمان انصار" رئیس معارف غزنی نیز در این دیدار تعهد سپرد در همکاری با رهبری وزارت معارف در راستای بهبود و ارتقای خدمات تعلیمی در این ولایت تلاش کند.
گفتنی است رهبری وزارت معارف پیش از این نیز از پرهیز از کابل محوری و گسترش ارائه خدمات تعلیمی در ولایات خبر داده بود.
سلسله دیدارهای دکتر بلخی با روسای معارف ولایات نیز با همین هدف انجام گرفته است.