بانک جهانی بیش از ۴۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

۸صبح، کابل:
بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر در زمینه بهبود معارف، ظرفیت‎سازی در بخش تحصیلات عالی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان به افغانستان کمک می‌کند.
موافقت‌نامه این کمک روز سه‌شنبه اول عقرب در یک نشست خبری مشترک میان همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان امضا شد.
سرپرست وزارت مالیه گفت که این کمک به منظور بهبود زمینه‎های آموزشی در مکاتب ابتداییه و متوسطه، ظرفیت‎سازی در نظام تحصیلات عالی و نیز تقویت شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی به مصرف می‌رسد. وی گفت:‌ »سرمایه‎گذاری در برنامه‎های توانمندسازی و آموزشی زنان راه مستقیم برای تحقق تساوی جنسیتی، کاهش فقر، رشد اقتصادی وعواید بیشتر ایشان می‎باشد.»
به گفته سرپرست وزارت مالیه، از مجموع ۴۰۳ میلیون دالر کمک بلاعوض بانک جهانی، ۲۹۸ میلیون دالر به وزارت معارف به منظور تمویل پروژه اقراء، ۱۰۰ میلیون دالر به منظور تمویل پروژه توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی افغانستان و ۵ میلیون دالر باقی‎مانده، برای پروژه انکشاف تحصیلات عالی اختصاص یافته است.
شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی در افغانستان، هنگام امضای این موافقت‎نامه گفت: «سرمایه‎گذاری روی نسل جدید افغانستان، تضمین دسترسی جوانان به خصوص دسترسی دختران در تمام مناطق افغانستان به فرصت‎های تعلیمی و آموزش با کیفیت و از سوی دیگر تشویق و انکشاف ظرفیت‎های باالقوه زنان روستایی افغانستان، در حال حاضر از اهداف مهم این بانک است که در راستای تأمین و تحکیم یک آینده مصوون و مرفه برای افغانستان روی دست گرفته شده است.»
کودکان محروم از آموزش در کجای این کمک‌ها قرار دارد؟
میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، در این نشست خبری گفت که در حال حاضر ۳.۷ میلیون کودک از فرصت‌های آموزش و پرورش محروم هستند.
او با اشاره به «دهه معارف در افغانستان» گفت که نظام معارف نیازمند اصلاحات جدی است که در پی آن افغانستان شاهد یک معارف معیاری خواهد شد.
سرپرست وزارت معارف با اشاره به اختصاص ۲۹۸ میلیون دالر کمک بانک جهانی در زمینه بهبود معارف گفت که آنان در پی این تلاش می‌کند تا به اهدافی که در دهه معارف تعیین کرده است، دسترسی پیدا کند.
به گفته وزارت معارف، بر اساس سروی جدیدی که این وزارت انجام داده در سراسر کشور حدود ۳.۷ میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند. با این حال بلخی گفت که وزارت معارف تلاش دارد تا از این پروژه کودکانی را که از آموزش و پرورش محروم مانده‎اند، تحت پوشش قرار بدهد. به باور وزیر معارف، محرومیت کودکان از آموزش و پرروش، روند توسعه افغانستان را صدمه می‌زند و آنان تلاش می‌کنند تا بخشی از این کمک را برای جذب آنان در معارف هزینه کنند.
از سویی هم نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی کشور نیز گفت:« از ۵ میلیون دالر که به وزارت تحصیلات عالی اختصاص یافته است در جهت ارتقای انکشاف تحصیلات عالی کشور استفاده خواهد شد.»
آقای خواجه عمری افزود که برنامه انکشاف تحصیلات عالی کشور در سال ۲۰۰۶ با بودجه ۴۰ میلیون دالر به کار آغاز کرد و موفقانه درسال ۲۰۱۰ به پایان رسید:«‌با توجه به موفقانه بودن این برنامه، نهاد تمویل کننده که بانک جهانی بود موافقت نمود که مرحله دوم این پروژه را با بودجه ۲۰ میلیون دالر از سال ۲۰۱۰ آغاز و تا سال ۲۰۱۳ ادامه یافت.»
وزیر تحصیلات عالی در ادامه اضافه کرد:« این مرحله سوم می‌باشد و ما از این کمک بانک جهانی برای ارتقای کادرهای علمی استفاده کرده و حدود ۱۰۰ تن از کادر‌های این وزارت را به ماستری و ۵۰ تن  دیگر را به دکترا در دانشگا‌های معتبر جهان اعزام می‌کنیم.»