پروگرام ملی آموزش ظرفیت سازی هزاران آموزگار قراردادی زن در کابل آغاز شد

منبع: رادیو آزادی

پروگرام ملی آموزش و ظرفیت سازی برای ۲۵۰۰ معالم قراردادی زن از طریق پروژه ظرفیت سازی زنان افغان یا پروموت به همکاری مشترک وزارت معارف آغاز شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان روز شنبه در مراسم افتتاح این پروگرام گفت، این گونه برنامه‌ها برای معارف افغانستان و آینده روشن مهم و ضروری است.
او افزود:
"این پروگرام مکاتب ابتدایی و ثانوی را تحت پوشش قرار می‌دهد و حکومت وحدت ملی از آن حمایت می کند و امیدداریم که این پروگرام به همکاری وزارت‌های معارف و صحت عامه کامیاب شود و در محیط کاری، زنده‌گی روزمره و اشتغال زایی موثر واقع شود."
آقای عبدالله گفت، بلند بردن کیفیت معارف تهداب رشد و انکشاف افغانستان را می‌گذارد که برای رسیدن به این هدف به معلمان مسلکی نیاز دیده می‌شود.
این در حالیست که بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، اکنون در سراسر کشور به ۵۴ هزار معلم در بخش دوره ثانوی نیاز است و این وزارت با کمبود آموزگار روبه‌روست.
همچنان به گفته وزارت معارف کمبود معلمان مسلکی زن یک از چالش‌های جدی فرا راه این وزارت است.
در حالی این پروگرام آوزشی آغاز می‌شود که اخیراً سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان پروژه پروموت در افغانستان را ناکام دانسته است.
سیگار همچنان گفته است که پول‌های این پروژه بیجا مصرف شده و تنها دستاورد آن استخدام ۵۵ زن در ادارات گفته شده است.
از سوی هم سوزان دی کیمپ مسئول جندر اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا یا ( یو اس‌ ای آی‌دی) که در این نشست شرکت داشت، از همکاری‌های دوامدار در عرصه معارف در افغانستان و مهارت‌های آموزگاران زن سخن زد.
خانم سوزان کیمپ چنین گفت:
"این یک موقع خوب است، تا برای بلند بردن ظرفیت زنان کار شود زیرا حکومت ۱۹ هزار بست‌های کاری اعلان کرده است، ما مطمئین هستیم که این زنان آموزش دیده و تعلیم یافته در بخش‌های مختلف با حکومت‌شان کمک خواهند کرد تا به اهداف‌شان برسند."
از سوی هم سرپرست وزارت معارف افغانستان هرچند مشکل کمبود آموزگاران مسلکی در سراسر کشور را می پذیرد اما می گوید که از طریق این چنین پروگرام‌ها در درازمدت مشکل کمبود آموزگاران مسلکی حل خواهد شد و وزارت معارف به اهداف تعیین شده‌اش خواهد رسید.