وزارت معارف افغانستان مکاتب در فراه را تعطیل اعلان کرده‌است

منبع: رادیو آزادی

وزارت معارف افغانستان به‌خاطر حفظ جان معلمان، شاگردان و کارمندان معارف مکاتب در فراه را تعطیل اعلان کرده‌است.
رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان دلیل تعطیل مکاتب را نگرانی‌های شدید امنیتی در فراه عنوان کرده و گفت که با بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت دروس مکاتب از سر گرفته می‌شود.
کبیر حقمل گفت، وزارت معارف به این باور است که سکتگی، بالای روند آموزش و پرورش تأثیر ناگوار دارد.