یک صندوق قرضه برای معلمین افغان ایجاد شد

۱۵ میلیون افغانی از بودجه وزارت معارف افغانستان برای این صندوق قرضه اختصاص داده شده‎است و در اجلاس دیروز کابینه حکومت افغانستان در مورد ایجاد این صندوق تصمیم گرفته شد.
۲۰ فیصد معاش یک ماهه اعضای کابینه و معاونین وزرا نیز به این صندوق پرداخته خواهد شد.
از پول این صندوق برای معلمین بی‌بضاعت قرض داده می‎شود، بعد در جریان یک سال از معاشات آن‎ها وضع خواهد شد.
رادیو آزادی