طرح‌های جدید برای آوردن اصلاحات در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان!

منبع: رادیو آزادی
 
وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان از آوردن اصلاحات در این نهادها خبر می‌دهند.
 
مسئولان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند، برنامه‌ها و طرح‌های را روی دست دارند که با عملی شدن آن تغییرات قابل ملاحظه در نظام تحصیلات عالی و معارف به میان خواهد آمد.
ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف روز دوشنبه «۲۰ قوس ۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی گفت، این وزارت به‌خاطر آوردن اصلاحات در نظام معارف در سه بخش یک پلان همه جانبه را تهیه کرده و علاوه بر بخش‌های دیگر به نصاب تعلیمی کشور نیز توجه شده‌است.
به گفته او:
"ما به‌خاطر اصلاح یک پلان ترتیب دادیم که ۲۶ ساحه دارد در این پلان از تشکیل گرفته تا بخش‌های مسلکی، مالی و تدارکاتی، کیفیت تعلیم، ارزیابی نتایج آموزش بررسی تدریس معلمین، مسایل هماهنگی روابط وزارت معارف و برخی موضوعات دیگر گنجانیده شده‌است."
آقای شینواری می‌گوید، این پلان ظرف دو سال آینده در سه مرحله عملی می‌‌شود که روی کیفیت معارف تأثیر مثبت دارد.
این در حالیست که رئیس جمهور غنی یکشنبه هفته جاری در سفر به ولایت غزنی گفته است چیزیکه این نهادها تربیه می‌کنند مورد نیاز مردم نیست و چیزهای که مردم ضرورت دارند در این نهادها تربیه نمی‌شوند.
آقای غنی همچنان گفته‌است که وضعیت جاری در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی برای مردم قابل قبول نیست.
در عین حال وزارت تحصیلات عالی نیز از آوردن اصلاحات در این وزارت سخن می‌گوید.
عارفه پیکار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"وزارت تحصیلات عالی نیز اقدامات جدی روی دست گرفته و یکی از برنامه‌های که این وزارت روی آن کار می‌گیرد و آن باعث بهتر شدن کیفیت و بهبود در نهادهای اکادمیک به‌میان می‌آید و با عث عرضه خدمات بهتر تحصیلی می‌شود بحث بازنگری نصاب تحصیلی است در کنار آن ما می‌خواهیم نقش پژوهشی را در نهادهای اکادمیک بلند ببریم تا نصاب تحصیلی ما با معیارهای بین المللی برابر شود."