غنی: نصاب تعلیمی افغانستان به یک بازنگری همه جانبه ضرورت دارد

منبع: رادیو آزادی
 
رئیس جمهور افغانستان می‎گوید که نصاب تعلیمی کشور به یک بازنگری همه جانبه ضرورت دارد.
 
محمد اشرف غنی در گردهمایی عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری بعد از این‎که ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف طرح خود برای بالا بردن کیفیت آموزش را تقدیم کرد گفت که نصاب تعلیمی کشور به بازنگری همه جانبه ضرورت دارد.
 
رئیس جمهور افغانستان گفت که تیم‎های متخصص باید روی نصاب کار کند و نظریات جوامع مدنی و زنان هم باید در این مورد گرفته شود.
 
محمد اشرف غنی تاکید کرد که معارف باید غیر سیاسی و در خدمت علم و دانش باشد.
 
او گفت که مقامات محلی باید در امور معارف مداخله نکنند.