رئیس جمهور غنی: زنگ معارف، زنگ رفاه، ثبات و تحرک است

رئیس جمهور غنی: زنگ معارف، زنگ رفاه، ثبات و تحرک است

منبع: ارگ
۳ حمل ۱۳۹۵
 
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی گفت، زنگ معارف، زنگ رفاه، ثبات و تحرک است و آغاز سال تعلیمی را به همه هموطنان تبریک گفت.
در این مراسم که قبل از ظهر امروز در لیسۀ امانی برگزار گردیده بود و در آن حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز حضور داشت، ابتدا اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف ضمن عرض تبریکی سال جدید تعلیمی، در خصوص اجراات سال گذشته و پلان‌های آینده وزارت مربوط معلومات ارائه نمود.
رئیس جمهور کشور از همه معلمین و مسؤولین وزارت معارف تشکری نمود که در شرایط سخت و دشوار بخاطر تربیۀ اولاد وطن تلاش می‌ورزند.
رئیس جمهور غنی گفت، زمین‌های که بخاطر خانه‌های مسکونی معلمین نقشه گردیده بود از لحاظ مسافت و رفت و آمد در مکان‌های نامناسب قرار داشت و حکومت روی طرحی کار می‌کند که بر اساس آن برای همه معلمین در سطح مرکز و ولایات در جاهای مناسبت زمین مسکونی توزیع نماید.
رئیس جمهور گفت، ساختار و اجراات کنونی وزارت معارف پاسخگو به مشکلات معلمین نبوده و حل مشکلات معلمین روی کیفیت معارف تأثیر فوق العاده دارد. وی اضافه کرد که وزارت معارف هدف نه، بلکه وسیلۀ تعلیم و تربیه با کیفیت برای متعلمین می‌باشد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد که ساختار وزارت معارف باید بر اساس اهداف اصلی عیار گردد. وی گفت که شمار از ریاست‌های وزارت معارف به بیشتر از نصف تقلیل می‌یابد و تأکید ورزید که در سطح رهبری وزارت معارف به مشارکت زنان توجه بیشتر صورت گیرد.
محمد اشرف غنی گفت، پسر و دختر افغان از لحاظ استعداد، فکر و ظرفیت بی‌نظیر هستند اما به لحاظ دانش با کشورهای همسایه قابل مقایسه نمی‌باشند. وی گفت، نصاب تعلیمی و میتود تدریس کنونی در مقابل یادگیری با کیفیت شاگرادن مانع می‌باشد.
رئیس جمهور کشور با اشاره به میتود شاگرد محوری تأکید کرد که نصاب تعلیمی ما باید بگونۀ اساسی به شکل نصاب تعلیمی واحد مبدل شود که در این زمینه نقش علما، نهادهای مدنی و اقشار مختلف مهم می‌باشد. وی اضافه کرد که متعلمین افغان ضمن تعلیم سواد و دانش با کیفیت باید با روحیه ملی وطن پرستی تربیت گردند.
رئیس جمهور غنی از همکاران بین‌المللی در راستای کمک به معارف افغانستان قدردانی نمود و از تمام اقشار خواست که بخاطر مصئوونیت وزارت معارف از سیاست و فشارهای کوتاه مدت به گونۀ مشترک دیدگاه و طرح واحد ایجاد نمایند.
محمد اشرف غنی با اشاره به نبود مدیریت درست منابع که از اثر آن، از سوی ۶۵۰ شورای انکشافی در زمینۀ اعمار مکاتب فساد صورت گرفته است، مدیریت منابع را مهم دانست و تأکید کرد که مدیریت منابع وزارت معارف باید در سطح کشور نمونۀ از حسابدهی و شفافیت باشد.
رئیس جمهور گفت، کمیسیونی ایجاد گردیده است، که زمین‌های غصبی وزارت معارف را از نزد غاصبین آن باز گیرد و دوباره در اخیتار وزارت معارف قرار دهد.
رئیس جمهور غنی به وزارت مخابرات هدایت داد که تمام مکاتب را با سیستم فایبر نوری ارتباط دهد و برای شاگردان و معلمین زمینۀ استفاده از تکنالوژی جدید را فراهم نماید.
رئیس جمهور گفت، بهبود کیفیت معارف نه تنها به وزارت معارف می‌گردد، بلکه مسؤولیت مشترک والدین، اقشار مختلف اجتماعی و دولت نیز می‌باشد. وی علاوه نمود که امسال روی بهبود کیفیت معارف تمرکز بیشتر خواهد شد و هر وزارت در این راستا باید سهم خود را ادا کند.